Laika ziņas
Šodien
Migla
Ceturtdiena, 1. jūnijs
Mairita, Bernedīne, Biruta

Latvijā veidotā Banka bērniem saņem starptautisku atzinību

Mūsdienās aktīva digitalizācija notiek visos uzņēmumos, īpaši pandēmijas dēļ. Tomēr, vai digitāliem risinājumiem piemītošais potenciāls tiek pilnībā realizēts? Digitālo produktu sociālā loma bieži nav pietiekami novērtēta, it īpaši finanšu nozarē. No tā, cik pareizi un veselīgi tiek veidoti finanšu uzvedības pieradumi mūsu bērniem, ir atkarīga viņu nākotne. Lai parādītu, cik efektīvi to var uzlabot, Latvijas finanšu dizaina uzņēmums UXDA izstrādājis unikālu lietotāja centrētu (UX - user experience) mobilās lietotnes dizainu Mobilā banka bērniem, kas saņēmusi starptautiskas atzinības MUSE Creative Awards zelta un Vega Awards platīna balvu.

Daudzi vecāki bērniem skolas vecumā sāk piešķirt kabatas naudu, taču šī nauda var apdraudēt bērnu drošību, jo dažreiz tā kļūst par iemeslu konfliktsituācijām ar vienaudžiem vai vecākas klases bērniem. Elektroniskā nauda un karšu maksājumi ir drošāks veids, kā izsniegt bērniem kabatas naudu, taču diemžēl bērniem tie nav tik viegli pieejami. UXDA komanda uzskata, ka šis jautājums ir ārkārtīgi svarīgs, jo bieži vien esošie banku risinājumi nav piemēroti bērniem un tie nepalīdz vecākiem.

Lai labāk apmierinātu vecāku un bērnu reālās vajadzības, UXDA komanda veica apjomīgu pētījumu, noskaidrojot, ar kādām grūtībām bērni un vecāki ikdienā sastopas un ko tie sagaida. Komanda nonāca pie secinājuma, ka liela daļa no ģimenes konfliktiem rodas tieši naudas jautājumu dēļ. Turklāt, pētījumi rāda, ka 49% vecāku nezina, kā runāt ar saviem bērniem par finanšu jautājumiem tā, lai tas būtu interesanti, aizraujoši, saprotami un, galvenais, mierīgi, nevis beigtos ar strīdu. Ļoti bieži vecāku un bērnu starpā veidojas nesaskaņas par bērna naudas tēriņiem un pirkuma prioritātēm.

“Kā mēs varam izveidot digitālu produktu, kas sniegtu maksimālu vērtību gan vecākiem, gan bērniem, kuri to izmantotu?” šādu jautājumu sev uzdeva UXDA arhitektu un dizaineru komanda, kur uzņēmuma misija ir cilvēciskot finanšu digitālos produktus un palielināt digitālo produktu pozitīvo ietekmi uz apkārtējās pasaules un lietotāju ikdienas uzlabošanu, izmantojot lietotāja centrētu dizainu. Lielākie finanšu uzņēmumi no 35 valstīm uztic savu digitālo produktu UX (user experience) dizaina izveidi 17 cilvēku komandai no Latvijas. Tāpēc jaunizveidotais mobilās lietotnes bankas dizains bērniem tika ļoti ātri pamanīts un jau ir iedvesmojis vairākus finanšu uzņēmumus no citām pasaules valstīm pielāgot viņu digitālo pakalpojumu un risinājumu arī jaunākai paaudzei.  

Lielākā daļa šobrīd tirgū sastopamie finanšu risinājumi bērniem piedāvā tieši tādu pašu funkcionālitāti kā pieaugušajiem, tikai samazinot pakalpojuma klāstu, un vienīgā vizuālā atšķirība ir tāda, ka bērniem paredzētās mobilās lietotnes tiek papildinātas ar spilgtākām krāsām. Šāda pieeja nerisina reālas problēmas, ar ko ik dienu saskaras miljoniem ģimeņu visā pasaulē - vecāku raizes par bērna finansiālo nākotni, bērna neapmierinātību ar vecāku uzliktajiem ierobežojumiem un ģimenes konfliktus, kas rodas tā visa rezultātā. Digitālie finanšu pakalpojumi varētu pavērt lieliskas iespējas apmācīt bērnus rīkoties ar naudu un veidot veselīgu attieksmi pret finansēm, taču realitātētas diemžēl nenotiek. 

Visi aptaujātie vecāki vēlas, lai viņu bērni spētu ietaupīt naudu, ar lielāku atbildību to lietot, spētu apzināties naudas izcelsmes veidus un pildītu savus mājas pienākumus, jo tas veido svarīgus ieradumus viņu finansiālai veiksmei nākotnē. Turklāt jaunāki bērni naudu uztver kā kaut ko abstraktu un neapzinās, kādas ir vecāku pūles, lai nopelnītu algu un pārvaldītu visus savus izdevumus.

Bērni apgūst skaitļus un pamata aprēķinus, kad viņi sāk mācīties skolā, 6–12 gadu vecumā. Šajā vecumā vecāki sāk domāt, kā paskaidrot un mācīt bērniem ikdienā nepieciešamās zināšanas par finansēm un attīstīt prasmes pārvaldīt savu naudu, kā arī, iespējams, apsver bērna pirmo bankas karti. UXDA komanda nolēma izveidot piemērotu digitālo risinājumu, kas palīdzētu ģimenēm atvieglot finansiālās problēmas, kad viņu bērni ir vecumā no 6 līdz 12 gadiem un sper pirmos soļus finanšu pasaulē.

Bērnu pasaules uztveres neatņemama sastāvdaļa ir spēles elements. Ņemot vērā to un vēl citus bērnu psiholoģijas aspektus, mobilā banka bērniem veidota kā spēle, kas izklaidē, aizrauj, sagādā prieku, bet ir arī neatņemams ikdienas palīgs pirmajos soļos naudas pārvaldīšanā. Šī mobilā lietotne ir kā finanšu “smilšu kaste”, kurā bērni, mācoties un eksperimentējot, apgūst naudas pārvaldību un vērtību. UXDA pieņēma izaicinājumu atrast jaunu, nebijušu veidu, kā paskatīties uz bērniem paredzētajiem finanšu pakalpojumiem un kā likt tiem “runāt” bērnam saprotamā valodā. 

Lēmumu izveidot mobilās bērnu bankas UX dizainu pamudināja komandas personīgā pieredze un novērojumi par bērnu diskrimināciju finanšu nozarē. UXDA komanda izveidoja šo dizainu, lai iedvesmotu un parādītu finanšu industrijai jaunus apvāršņus, kā finanšu mobilā lietotne var uzlabot ģimenes attiecības. Tā var palīdzēt ne tikai bērniem sākt izmantot digitālo naudu, bet arī izpildīt mājas darbus un pienākumus, palīdzēt vecākiem attīstīt veselīgus bērna finansiālos ieradumus un tā rezultātā nodrošināt bērna veiksmīgu integrāciju digitālajā ekonomikā.

Rezultātā tika rādīta aizraujoša, piedzīvojumiem bagāta jauna pasaule - spēle, kas vienlaikus izglīto finanšu pārvaldības pamatos, motivē kļūt patstāvīgiem un ar interesi iesaistīties ģimenes ikdienas pienākumos. Savukārt vecākiem mobilā lietotne ir kā rīks, kas palīdz un sniedz padomus, kad un kā labāk bērnus apmācīt finanšu pratībā, un mazina ģimenes konfliktsituācijas par naudas un ikdienas pienākumu izpildes jautājumiem. 

Lai mobilo lietotni padarītu aizraujošu tās galvenajiem lietotājiem, bērniem, ikdienišķas darbības padarītas interesantas un izklaidējošas. Lietotnē iekļautie ikdienas uzdevumi noņem slogu no vecāku pleciem un mudina bērnus pašiem kļūt atbildīgākiem savā ikdienā. Lai motivētu bērnus veikt ikdienas uzdevumus, tie attēloti kā aizraujoši piedzīvojumi jeb kvesti. 

Uzdevumu veikšana, piemēram, atkritumu iznešana vai suņa staidzināšana, ļauj bērnam atklāt jaunas iespējas šīs lietotnes virtuālajā pasaulē, kā arī saņemt balvas, punktus un bonusus par labi paveiktu darbu. Rezultātā bērns ir vairāk motivēts iesaistīties ikdienas pienākumos un mācās kļūt patstāvīgs, kā arī apgūst, kā tas ir - nopelnīt savu pirmo kabatas naudu par labi paveiktiem darbiem. 

Izmantotie spēles elementi un 3D efekti ļauj uzrunāt bērnus viņiem saprotamā valodā, vieglā un patīkamā veidā, aizstājot ierastos ģimenes strīdus, kuros vecāki ir neapmierināti, ka bērni nav veikuši savus pienākumus, savukārt bērni ir demotivēti un dusmīgi. 

Lai izvairītos no šādām nesaskaņām, “Mobilā banka bērniem” kļūst par pozitīvu starpnieku, kas ļauj nodot uzdevumus netiešā, bet izklaidējošā un saistošā veidā. Katrs bērns var izvēlēties sev tīkamāko asistentu - vienu no vairākiem dzīvnieku tēliem, kuru uzdevums ir vienmēr būt līdzās, gatavam dot vērtīgu padomu un draudzīgā, pozitīvā veidā atgādināt par veicamajiem uzdevumiem, motivējot to izpildi. 

Lietotne piedāvā arī kalkulatora opciju, kas ļauj bērniem viegli un ērti pašiem sarēķināt, cik daudz iespējams iegādāties veikalā par naudu, kas šobrīd pieejama digitālajā maciņā - šī funcija īpaši noderīga pašiem mazākajiem. Lietotnē iekļauta arī SOS funkcija - iespēja nekavējoties saņemt palīdzību ārkārtas situācijās, kas sniedz iespēju vecākiem un atbilstošajiem dienestiem saņemt informāciju par bērna atrašanās vietu. 

Līdzās aizraujošajai bērnu pasaulei ir arī speciāli vecākiem veidota mobilās lietotnes versija, kurā viņi var viegli un ērti sekot līdzi bērnu finanšu pārvaldības prasmēm un progresam, kā arī dot uzdevumus un uzraudzīt paveikto. UXDA veiktajā pētījumā intervētie vecāki pauda raizes par neskaidrību, kā rīkoties vairākos ar finanšu pratību saistītos jautājumos, tāpēc mobilajā lietotnē iekļauta arī foruma opcija, kurā vecāki var dalīties pieredzē, viens otru atbalstīt un pat apspriesties ar nozares speciālistiem - bērnu psihologiem, skolotājiem un citiem.

“Mobilās bankas bērniem” uzdevums ir ne tikai atvieglot ikdienu vecākiem un apmācīt bērnus finanšu jautājumos, bet arī ielikt stabilus pamatus bērna attīstībā, formējot patstāvīgu un racionālu domāšanas veidu, kas šobrīd kļūst par būtisku stūrakmeni bērna nākotnes veidošanā.

UXDA veidotās mobilās lietotnes mērķis ir iedvesmot tradicionālos finanšu servisus, parādot, kādas iespējas ir palielināt vērtību saviem nākotnes klientiem - bērniem. Tāpat šis projekts kalpo kā pierādījums, cik plašas iespējas var pavērt digitālie produkti, kas veidoti ar lietotāja centrēta dizaina pieeju un pamatā izzinot lietotājus - dziļi izpētot viņu vēlmes, vajadzības, uzvedības specifiku un saprotot viņu problēmas, lai radītu digitālo risinājumu, kas ienes reālas pozitīvas izmaiņas šo cilvēku dzīvēs. 

Šobrīd digitālie produkti sastopami ik uz soļa un lielākā daļa cilvēku noteikti piekritīs, ka reti kurš digitālais risinājums un produkts sniedz patiesu pievienoto vērtību un atvieglo mūsu ikdienu. , Diemžēl bieži ir otrādi - padara to vēl sarežgītāku. Vērojot digitālo produktu izveides tendences dažādās jomās, iespējams secināt, ka to reālais potenciāls cilvēku dzīves uzlabošanā diemžēl netiek realizēts. Tas skaidrojams ar nepietiekamu iedziļināšanos cilvēku problēmsituācijās un spējā tās atrisināt ar digitālo risinājumu palīdzību. 

Patiesi lietotāja centrēti (UX - user experience) produkti ātri iemanto plašu popularitāti, jo tie ir orientēti uz reālu cilvēku reālo problēmu risināšanu, lai sniegtu atbalstu, rūpes un patīkamu pieredzi gala rezultātā. 

UXDA izveidotā finanšu dizaina metodoloģija ietver padziļinātu lietotāja psiholoģijas, uzņēmuma un digitālā produkta izpēti, servisa arhitektūras projektēšanu un dizaina izstrādi. Unikālās pieejas pamatā ir ideja izveidot un stiprināt emocionālu saikni starp finanšu uzņēmuma digitālajiem produktiem un tā lietotājiem. Tas tiek panākts meklējot, definējot un realizējot digitālā produkta vērtību un unikalitāti, fokusējoties uz to, ko tas var sniegt cilvēkiem un kā produkts var uzlabot viņu dzīves un ikdienu. 

Ar pilnu “Mobilā banka bērniem” lietotnes izveides procesu - veiktā pētījuma norisi, rezultātiem, lietotāju centrētas arhitektūras un bērnus uzrunājoša dizaina izveidi - angļu valodā var iepazīties UXDA blogā -https://www.theuxda.com/blog/ux-case-study-impact-our-childrens-financial-future-with-banking-app .

Uzmanību!

Pieprasītā sadaļa var saturēt erotiskus materiālus, kuru apskatīšana atļauta tikai pilngadību sasniegušām personām.

Seko mums

Seko līdzi portāla Diena.lv jaunākajām ziņām arī sociālajos tīklos!

Ziņas e-pastā

Saņem Diena.lv aktuālās ziņas e-pastā!

LAIKRAKSTA DIENA PUBLIKĀCIJAS

Vairāk LAIKRAKSTA DIENA PUBLIKĀCIJAS


Aktuāli

Zirnis joko - 1.06.2023.

Senajā Romā biežas orģijas notika tāpēc, ka visi ģērbās togās. Tagad, kamēr tiec laukā no džinsiem, jau esi piekusis.

Interesanti

Vairāk Interesanti


Receptes

Vairāk Receptes


Dzīvnieki

Vairāk Dzīvnieki


Notikumi

Vairāk Notikumi


Cits

Vairāk Cits


Tehnoloģijas

Vairāk Tehnoloģijas


Zirnis joko

Vairāk Zirnis joko