Laika ziņas
Šodien
Daļēji saulains
Rīgā +22 °C
Daļēji saulains
Svētdiena, 21. jūlijs
Meldra, Meldris, Melisa

Būvniekam Velve sākts tiesiskās aizsardzības process

Saistībā ar VSIA Paula Stradiņa klīniskā universitātes slimnīca (PSKUS) lēmumu par līguma pārtraukšanu ar būvkopmāniju SIA Velve par PSKUS A2 korpusa būvniecību kompānijai sākts tiesiskās aizsardzības process (TAP), aģentūru LETA informēja uzņēmumā.

Būvkompānijas pārstāvji norāda, ka uzņēmums patlaban saskaras ar finanšu grūtībām segt savas saistības pret apakšuzņēmējiem. Lai "Velve" varētu turpināt uzņēmējdarbību un aizstāvēt savas un apakšuzņēmēju intereses un likumiskās tiesības, 7.maijā Rīgas pilsētas tiesā pēc"Velve" lūguma ir pieņemts lēmums ierosināt TAP lietu.

Kā skaidro kompānijā, TAP mērķis konkrētajā gadījumā ir pasargāt būvkompāniju no tūlītējas kreditoru vēršanās pret uzņēmumu pilnā apmērā, veicinot dzīvotspējīga uzņēmuma atgriešanos ekonomiskajā apritē. "Velve" tiesiskās aizsardzības procesā būs iespēja pabeigt esošos objektus, kā arī risināt jautājumus par savstarpējiem norēķiniem ar PSKUS, lai pēc iespējas nodrošinātu savu un PSKUS objektā iesaistīto apakšuzņēmēju likumiskās tiesības uz samaksu par paveiktajiem darbiem.

Jau ziņots, ka PSKUS maija beigās varētu celt prasību pret "Velve" par tai radīto zaudējumu piedziņu, teikts Veselības ministrijas (VM) informatīvajā ziņojumā par slimnīcas A2 un B ēkas projektu attīstību.

Pēc līguma vienpusējas izbeigšanas 13.februārī PSKUS ir veikusi "Velve" apakšuzņēmēju apzināšanu, ar mērķi noskaidrot "Velve" neapmaksāto pakalpojumu un/vai materiālu apjomu. Pamatojoties Iepirkuma uzraudzības biroja (IUB) un Centrālā finanšu un līgumu aģentūras (CFLA) paustajā viedoklī, PSKUS nav juridiska iemesla un tiesiska pamata veikt tiešos norēķinus ar "Velve" apakšuzņēmējiem. Neskatoties uz to, Veselības ministrija (VM) un PSKUS meklē iespējamos risinājumus "Velve" nenokārtoto parādsaistību sakārtošanai.

Patlaban no februāra līdz jūnijam vai jūlijam PSKUS savu resursu robežās veic steidzamos darbus, nodrošinot pastāvīgu ēkas apsardzi, videonovērošanu, būvlaukumu norobežojoša žoga uzstādīšanu, mikroklimata uzturēšanu, būvlaukuma sakārtošanu, apgaismojuma un tehnisko drošības sistēmu ierīkošanu, objekta regulāru apsekošanu, mikroklimata kontroli pagrabstāvā un citus ārkārtas darbus.

No vasaras vidus līdz gada beigām plānots veikt neatliekamos būvdarbus. lai nepieļautu neatgriezenisku ēkas bojājumu risku līdz iepirkuma procedūrā tiks izvēlēts jauns būvdarbu veicējs. Ziņojumā teikts, ka līdz PSKUS noslēgs jaunu būvdarbu līgumu, tiks rīkota sarunu procedūra, lai noslēgtu līgumu par tādu būvdarbu neatliekamu veikšanu, kas nodrošinātu ēkas stāvokļa nepasliktināšanos.

Neatliekamo būvdarbu apjomā ir iekļautas tādas būvdarbu pozīcijas kā ārējo norobežojošo konstrukciju izbūve, to starp, jumts, parapeti, logu un aiļu izbūve un fasādes darbu pabeigšana, iekšējo lietusūdens novadīšanas sistēmas izbūve, pagaidu apkures, ventilācijas sistēmas izbūve ēkas mikroklimata nodrošināšanai, dežūrapgaismojuma izbūve, drošības nožogojuma izbūve, pagaidu apsardzes sistēmas izbūve, pagraba demontāža, teritorijas labiekārtošanas darbi, tai skaitā pandusa izbūve, evakuācijas laipu izbūve, kā arī pelējuma likvidēšana pagrabstāvā. Ar mērķi definēt visus neatliekamo darbu veidus un apjomus, PSKUS ir noslēdzis līgumu par A2 ēkas būves ekspertīzi. Veicamo darbu pilnīgs apjoms tiks identificēts 2024.gada otrā ceturkšņa beigās.

Savukārt no 2024.gada beigām līdz 2026.gada beigām plānots nodrošināt atlikušā būvdarbu apjoma izbūvi līdz ēkas nodošanai ekspluatācijā, piesaistot jaunu ģenerālbūvuzņēmēju. Prognozējamais iepirkuma procedūras ilgums, ieskaitot līguma noslēgšanu varētu būt līdz 2024.gada beigām, būvdarbu uzsākšana - līdz 2025.gada pirmajam ceturksnim, bet plānotais būvdarbu izpildes termiņš līdz 2026.gada nogalei.

A2 projektam tika ieplānotas papildus neattiecināmās izmaksas 687 254 eiro apmērā projekta vadības un būvuzraudzības nodrošināšanai, kas tiks segtas no PSKUS budžeta, tādējādi palielinot lielā projekta kopējās izmaksas uz 157 425 265 eiro un precizējot ES fondu 2021. - 2027.gada plānošanas perioda finansēšanas ietvaru līdz 67 891 730 eiro.

Ziņojumā uzsvērts, ka A2 ēkas pabeigšanas aizkavēšanās būtiski ietekmē tās plānoto funkciju izvietošanu un pacientu veselības aprūpei atbilstošu telpu pieejamību, kā arī ietekmē ārstēto pacientu skaita palielināšanas iespējas, B ēkas projekta īstenošanas iespējas, ņemot vērā ietekmi uz pieejamā finansējuma apjomu un tā izbūvi atbilstoši PSKUS infrastruktūras attīstības plānam.

Tāpat A2 ēkas pabeigšanas aizkavēšanās ietekmē slimnīcas 32. korpusa ēkas lietderīgās un drošās izmantošanas laiku, kas plānots tikai līdz 2027.gadam, kad to ir paredzēts nojaukt, struktūrvienības daļēji pārceļot uz jaunuzcelto A2 ēku un 15. ēku, tādējādi atbrīvojot apbūves teritoriju B ēkas celtniecībai. Tā ietekmē arī Atveseļošanas fonda finansētā projekta 24., 25. un daļēji 15.ēkas atjaunošanas un pārbūves īstenošanu, ņemot vērā to, ka projektā plānots ēkās esošās funkcijas pārvietot uz A2 ēku.

A2 ēkas projektā iekļauta neatliekamās medicīniskās palīdzības funkcija un Neatliekamās medicīnas centra pārvietošana. Šobrīd neatliekamā palīdzība tiek sniegta ierobežotas infrastruktūras apstākļos. Lai mazinātu riskus, kas ir saistīti ar kvalitatīvas un pieejamas neatliekamās palīdzības sniegšanu, ir izvērtējama PSKUS esošās hospitalizācijas plūsma, norāda VM.

Ministrija vērš uzmanību, ka A2 ēkas būvniecības rezultātā ir būtiski apdraudēta B ēkas būvniecība. Tās attīstības projekta īstenošanai sākotnēji bija paredzēts ES finansējums 2021. - 2027.gada plānošanas perioda ietvaros 151 185 240 eiro apmērā. Ņemot vērā to, ka no B iezīmētā finansējuma 2021. - 2027.gada plānošanas periodā jau iepriekš 67 891 730 eiro tika novirzīti A2 projekta īstenošanai, šobrīd B ēkas attīstības projekta īstenošanai paliek 83 293 509 eiro, attiecīgi nepieciešamais papildus finansējuma apjoms ir 173 835 713 eiro.

VM norāda, ka nepieciešams rast risinājumu slimnīcas B ēkas attīstībai nepieciešamā finansējuma piesaistei, lai izveidotu pacientu un darbinieku vajadzībām atbilstošu mūsdienīgu slimnīcas infrastruktūru. Patlaban minētā finansējuma ietvaros iespējams īstenot tikai daļu no B ēkas.Tiek ierosināts vispirms īstenot B ēkas kompleksa Loģistikas un servisu centra izveidi, kas ir nepieciešams visas slimnīcas saskaņotai integrētai pakalpojumu funkcionalitātes nodrošināšana, tostarp ir akūti nepieciešams sakarā ar A2 kompleksa funkcionalitātes laicīgu neuzsākšanu.

Papildus plānots uzsākt atsevišķu priekšdarbu veikšanu B ēkas projekta īstenošanai, secīgi pēc trūkstošā finansējuma piesaistes īstenojot atlikušo B ēkas apjomu un tā pievienošanu jau izbūvētajam Loģistikas un servisa centram. VM skaidro, ka tā kā B ēkas ārstniecības funkciju nav iespējams kvalitatīvi īstenot bez kopīgas loģistikas un servisa atbalsta, šāda pieeja sniedz iespēju virzīt B ēkas kompleksa attīstību vēl bez pilna apjoma finansējuma pieejamības, vienlaicīgi nodrošinot ēkas funkcionalitātei nepieciešamo priekšdarbu īstenošanu, nekavējot kopējos infrastruktūras attīstības plānus līdz nepieciešamā finansējuma piesaistei.

Ņemot vērā radušos apstākļus saistībā ar A2 būvniecības kavēšanos, VM lēš, ka A2 jaunā uzņemšana pilnvērtīgi varētu sākt funkcionēt tikai ar 2027.gadu, līdz ar to pavisam skaidri iezīmējas risks nepabeigt B korpusa izbūvi ES fondu 2021. - 2027.gada plānošanas perioda - attiecināmības termiņā. Secīga pilna B korpusa attīstība un funkcionalitāte ir plānojama ārpus ES fondu 2021. - 2027.gada plānošanas perioda investīcijām.

Paredzēts, ka VM un PSKUS pēc A2 būvdarbu iepirkuma piedāvājumu saņemšanas un pirms līguma noslēgšanas ziņos valdībai risinājumus par B turpmākās realizācijas iespējām.

A korpusa otrās kārtas ēkā atradīsies Neatliekamās medicīnas centra uzņemšana, operāciju zāles, ķirurģijas un neiroķirurģijas profili, neiroloģijas nodaļa un insulta vienība, sejas un žokļu ķirurģija, kā arī intensīvā terapija un Sievietes un bērna klīnika kopā ar dzemdību bloku. Pacientiem plānotas pārsvarā divvietīgas un atsevišķas vienvietīgas palātas infekciju izplatības ierobežošanai.

Savukārt B ēkā paredzēts izvietot Ambulatoro centru, Diagnostikas nodaļu, Neatliekamās medicīnas centru, Kardioloģijas bloku, Sirds ķirurģijas centru, Torakālo ķirurģiju, Asinsvadu ķirurģiju, Operāciju bloku, Hibrīda operāciju telpu, Kardioreanimāciju, Aptieku, pacientu virtuvi, šūnu transplantācijas laboratoriju, darbnīcas, atbalsta telpas.

Būvfirma "Velve" 2022.gadā strādāja ar 69,152 miljonu eiro apgrozījumu, kas ir par 0,6% vairāk nekā gadu iepriekš, vienlaikus kompānija cieta zaudējumus 3,181 miljona eiro apmērā, pretstatā peļņai gadu iepriekš.

Kompānija "Velve" reģistrēta 1992.gadā, un uzņēmuma pamatkapitāls ir 1,423 miljoni eiro. Kompānijas vienīgais īpašnieks ir kompānija AS "MN Holding", bet patiesā labuma guvēja ir Jekaterina Ņikuļina.

Uzmanību!

Pieprasītā sadaļa var saturēt erotiskus materiālus, kuru apskatīšana atļauta tikai pilngadību sasniegušām personām.

Seko mums

Seko līdzi portāla Diena.lv jaunākajām ziņām arī sociālajos tīklos!

Ziņas e-pastā

Saņem Diena.lv aktuālās ziņas e-pastā!

LAIKRAKSTA DIENA PUBLIKĀCIJAS

Vairāk LAIKRAKSTA DIENA PUBLIKĀCIJAS


Aktuāli


Ziņas

Vairāk Ziņas


Politika

Vairāk Politika


Rīgā

Vairāk Rīgā


Novados

Vairāk Novados


Kriminālziņas

Vairāk Kriminālziņas