Laika ziņas
Šodien
Apmācies
Rīgā +3 °C
Apmācies
Piektdiena, 31. marts
Gvido, Atvars

Bizness mīl Čigānus (Romus)

Dažreiz pat grūti iedomāties šo salikumu, tomēr vārdi vēsturiskā griezumā mēdz būt lipīgi un ar tieksmi aplipināties.

Dažādas darījumu attiecības, tirgošanās ar zirgiem, šī ziņa tolaik Čigānu Pasta procesā notika zibensātrumā, jo nebija citu saziņas veidu. Arī došanās precībās (lūkot sievu) - tika īpaši izpētīts, kuros reģionos vēl neprecētas sievas uzmeklēt, jo tolaik  bija tādas īpašas darījuma attiecības abām pusēm, jo bija svarīgi atrast vislabākos sievas  radus. Sezonālos darbos (īpaši tāds bija mans tēvs Visvaldis – nav vairs starp mums) parasti devās spicākais pārstāvis, lai izlūkotu vietas un apkaimes, kur  potenciāli vairāk būtu sēnes vai mellenes, teritorijas, kuras ir gan drošas, gan ar iespējām pārlaist nakti. Šīs pazīmes iezīmē čigānu kultūras biznesa segmentus un ienākumu avotu jomas. Līderisma princips (uzņēmuma vadītājs) savulaik Taboros (čigānu grupās) bija kāds Vadonis un tabora (uzņēmuma struktūra, kurā visi ēda kopā) pārstāvim sekoja un viņā ieklausījās, saņēma emocionālu aizsardzību, kas parāda vārda spēka un varu. Romi pazīst teicienu: Vīrs un vārds! Tas skaidro, ka neviens roma nemētājas tukši ar vārdiem,  jāseko praktiskai realizējamai darbībai.

Komerciāla domāšana jau ielikta čigānu asinsritē – biznesa (darījuma) attiecības ir īpaša čigānu sociālā identitātes forma un komforta zona.

Šos psihoenerģētiskos  (garīgos, sociālos, fiziskos, seksuālos un psiholoģiskos) impulsus jāspēj uztvert un nofiksēt jebkuram čigānu pētniekam. Par to ir šī raksta roma biznesa dzirksteļu  piešķiršanas aktualitāte. Aktualizējas tieksmes nepieciešamībā transformēt un kvalificēt kultūru vēsturiskā un mūsdienu sinerģiskā (saplūšanas) interpretācijas  reprezentēšanā.

Autora piedāvājumā, biznesa sarunas aktualizēšanai iekļauts indivīda un roma etnisko grupu Reabroloģijas (pašatjaunošanās) zemteksts un konteksta nolūks. Reab-atgriezt: R – roma, Ologos – mācība. Jauna veidojuma - Roma  Zinātnes subdisciplīnas fomāts. Reabroloģija ir autora formēts vienots apzīmējums, lai vietēji čigānu etniskās grupas ietvarā, aptvertu kultūras grupu, personības iezīmju, sociālās parādības un dzīves funkcionālisma starpdisciplināru risinājumu meklējumos, atveseļojot Latvijas roma kopienu. Roma Biznesa Reabroloģija piedāvā  gruntēt roma biznesa pamatus, pašpietiekamībā  apsteigt citas kultūras, pārsteigt, ja ne pasaules, tad Latvijas sabiedrību, hipotētiski, reāli iespējams. Šāds ir mērķis un dažādi uzdevumu formāti, kā šos pasākumus sasniegt. Kultūru un roma cilvēku resursu stratēģiskie risinājumi, domājams, ir galvenie klupšanas vājums.  Dažādība Latvijas biznesā ir resurss.

Kādreiz Roma Biznesa Centra izveide Latvijā formētu ikviena roma komerciālu (pašnodarbinātibas, pašaprūpes) domāšanas pamatu. Ja kompānijā ir dažādību, iekļaujoša kultūra, katrs darbinieks var būt daudz autentiskāks (īstenāks), dalīties ar savu skatījumu, zināšanām, palīdzēt ieraudzīt jaunus tirgus, radīt jaunus produktus un pakalpojumus[1]. Iztēloties un fantazēt nav kaitīgi, bet drīzāk veselīgi, veicinoši un personības briedums.

Iztēlē stumt mākoņus ir daļa Roma  futūrisma- kā būtu, ja būtu (no latīņu valodas futurum[2] ) nākotne. Autors mērķtiecīgi gribēti tēlaini zīmē Roma Biznesa priekšstatu. Neskatoties uz  roma kultūru  dažādām īpatnībām, Latvijas sabiedrībā, izpratnē pēc  psihologa Karla Gustava Junga, kurš rakstījis, ka pirmatnīgs cilvēks nav primitīvs cilvēks. Stimatizācijas (negatīva atteksme pret romiem vispār) parādība  pret Romu sabiedrību, tam  nav nolieguma iemesla saistība,  izceļot modernā laika čigānu biznesa izpratni.

Mēs, Roma, biznesa jēdzienu piemērojam kultūrā un individuāli savdabīgi, ar nolūku  iegūt papildus vai galveno ienākumu avotu. Jau a priori Latvijas roma kultūras īpatnības, personības psiholoģiskās īpašības un spēja saistoši komunicēt un veidot  klienta un preču/produktu/ pakalpojumu attiecības sadarbību nereti vērojamas jau maziem bērniem, to dažādos iedīgļu formas.

Roma, kurš tiek kvalificēts kā analfabēts un formāli nav strādājis, autora psiholoģiskā  vērojumā, tika pamanīta personā veiksmīgus un  atbilstošus priekšnoteikumus roma biznesa uzņēmībā. Izklausās paradoklāsi – īsta taisnība! Šokējoši gan.

Dažādu vērojumu atziņas ir pārsteidzoši veiksmīgas, un jāatzīstas, ka neizglītotie romi akadēmiskā interpretācijā (pedagoģiski, psiholoģiski, sociālā darbā) raisa profesionāļu kompetencei uzlikt  un īpaši izcelt dažādas pazīmes, sociāla rakstura stereotipisku attieksmi, birkas, zemu vērtējumu pēc profesionāliem kritērijiem vai pat diagnozes, tomēr, kā jau zinām Latvijā 500 gadu laikā, romi pirmatnīgā uztverē spējuši izdzīvot, sasniegt, realizēt un perspektīvā plānot dzīvi.

Daudzi sasnieguši ļoti cienījamu statusu, pat daudz labāk par autoru. Roma analfabētu prāti nav dziļi pārsātināti mūsdienu pretrunās un birokrātiskām sausumam.  Akadēmiskās zināšanas nav atņēmušas čigānu kultūras indivīdam psiholoģiskās īpatnības autentiskumu - tās ir veiksmīgi pārstrādājušās komerciāli veiksmīgos mērķos. Šis raksturojums, pieņemot,  ir galvenā tīrradne- veiksmīgu čigānu darījumu priekšnoteikums.

Roma bizness neparedz kopēt un atdarināt klasiskos  principus, posmus un zināšanu pielietojumu, tomēr Roma Bizness idejas izmanto līdzīgus priekšstatus. Čigānu bizness orientēts uz pamatvajadzību apmierināšanu un sadzīvisku aptveri. Lielākie peļņas apgrozījumi gan pakļauti Latvijas Republikas specializētiem likumu normatīviem. Tādēļ arī izskatās mazliet dīvaini tiem, kuri ir tālās attiecībās ar īsto čigānu kultūru! Iepazīsti čigānu - uzzināsi viņu versijas!

Šeit ir atbildes daudzu ekonomisku vai sociālu  projektu fiasko (neveiksmēs, sakāvēs), jo tiem nav īstu čigānu ciešuma attiecības.

Roma Bizness ir biežāk jāiedzīvina katrā roma/ čigāna apziņā. Kultūru garīgums, psihiskā enerģija un psiholoģiskās spējas rosinās un fokusējies apziņas ietvarā; uzvedības atbruņošanās,  žestu un seju ekspresijas, attieksmes poza un stereotipiskās manieres pašus formēs  biznesa ideoloģijai- sadarbības attiecības, izdevumi un ieņēmumi, peļņa un apmierinātība gan pašam, gan darījuma partneriem. Šajā sakarā roma kultūra parāda apzīmējumu Čigānu Štelles, kas arī raksturo darījuma (biznesa) aktu.

Savulaik Roma Biznesa akta process bija aizsākts aprakstīt romu etno-sociāli rituālo komunikāciju[3],un biznesa darījuma gaitā noformējas internalizācija- no ārējās uzvedības regulējošiem spēkiem uz pārcelšanu iekšējā pasaulē (Silva Omārova[4]).

Šo īpašību spēki nostiprina roma pārliecību, ka viņš prot un spēj, ļaujot attīstīties čigānu pašapziņas psiholoģijai, kas svarīgi roma kultūrā. Roma biznesā ir savi likumi un noteikumi, sava unikāla etniska biznesa ekspresija (emocionālās izpausmes), tikai roma cilvēkiem saprotama sociālā percepcijā (savstarpēja uztvere un komunikācijas stils). Biznesa partneris ir  visbiežāk romi no citām ģimenēm un  pilsētām. Roma Biznesa vidē čigāns-čigānu ātri jūt, saprot un raitā psiholoģiskā saskarsmē atklājas abu pušu vajadzības un izdevības. Īstā  čigānu vīra/sievas  biznesa (darījuma) rīcība tādējādi  audzē pārliecības muskulatūru un kultivē un nostiprina pašatalgojoša rīcība. Roma cilvēkkapitāls[5] kā noteicošais  biznesa faktors aizsākta priekšstatu veidošanas iniciatīva jau 2016.gadā. Biznesa idejas saista Roma CilvēkKapitāla svarīgākā idejas un kultūras tautas brāļiem un māsām turēties cieši kopā. Tas ir gan resurss roma biznesam, gan drošība, gan kultūru identitātes aizsardzības forma, vienam otru gan atbalstot, gan iedrošinot, gan konsultējoties savstarpēji.

Attēls norāda čigānu komerciālu domāšanu bez formāla uzņēmējdarbības. Rumānijas Čigānu Karalis: Daniels Cioaba pārņēma šo titulu automātiski pēc sava tēva nāves.

Viņš ir čigānu karalis  visā pasaulē, Starptautiskās romu savienības prezidents Rumānijā un ļoti pazīstams uzņēmējs. Pazīstams arī kā “Rumānijas romu karalis”, ir laidis klajā Gypsycoin — digitālo valūtu, kuras mērķis ir kļūt par populāru maksāšanas līdzekli romu privātpersonām, kā arī romu uzņēmumu īpašniekiem un ne tikai. "Gypsycoin pamatā ir globāli izplatītas kopienas vienotības slēptais potenciāls. Tāpēc Gypsycoin ir liels lietotāju potenciāls visā pasaulē. Tajā pašā laikā tiek ņemts vērā, ka romu kopienas ir cieši saistītas viena ar otru. Tāpēc šī projekta izplatīšana tiks veikta organiski,” teikts paziņojumā Gypsycoin oficiālajā tīmekļa vietnē.[6] Cieši sakrīt autora vārdi, ka Roma Bizness nozīmē pamatā starp savējiem. Rumānijas Karaļa piedāvātās  digitālās valūtas biznesa idejas varat iepazīties šeit: https://www.gypsycoinpro.com/ Karali Danielu Čoba (Daniels Cioaba) pasaules roma sabiedrībā vērtē sašķelti. Citi ciena, citi kritizē. Vairākas ziņas sliecas  domāt par karaļa neatlaidību un mērķtiecīgo raksturu, daudz apsteidzot citas pasaules roma organizācijas  -International Roma Union (Starptautiskās Roma Organizācijas), kopā ir apmēram 4-6 vadoši Roma politiskie spēki(pēc raksta autora aplēsēm), ieskaitot Eiropas Savienības Sociālo departamentu,Pasales Roma Federācija (World Roma Federation) u.c. Raksta autors ir kādas IRU biedrs kopš 2015.gada,pārstāvot Latvijas Roma sabiedrību, IRU reģistrēta Austrijā, bet bāzēta Ziemeļmaķedonijā, Skopjē(IRU Prezidents Zorans Dimovs) Web lapa: https://iromaniunion.org

Latvijas sabiedrībā čigānu kultūru  sabiedrībā pašu rosinājumu iniciatīvā svarīgi šķelt  līdzšinējos priekšstatus nelaimīguma sajūtu un lūdzēja pozu,  un jāļauj dzimt svaigām lietderīgām, kārdinošām un saistošām vīzijām. Nevajadzīgi neizmantot Pabalstus un Palīdzību, bet pārorientēties uz Pakalpojumu domāšanu. Pakalpojumu domāšanā slēpjas cita roma psiholoģija- partnera attiecības (Es –Tev=Tu –Man), pašpietiekamība, pārliecināts par sevi, līdzvērtības sajūta, prasme pašam noteikt un organizēt savu dzīvi (bez sociālā dienesta vai pašvaldības dienestu kārtējās iejaukšanās). Čigānu sabiedrība  daudz nodarbojās ar Zirgiem. Šo jomu plaši attīstot, ļaujot etniskā izpausmē un pašapzinīgi atgūties, gan veicināt izvērstāk un radošāk pakalpojumus, produktus, komercidejas Latvijā. Zvejošanas nodarbe pazīstama vairāk hobijs jeb brīvā laika pavadīšana. Daudz apliecinājumu, kad zvejniecība rosina individuālas komercattiecības, nodibinot saikni ar konkrētām ģimenēm, abpusējas izdevības. Atsevišķa škautne pieminama, biznesa konkurences balansētībai, veicinot biznesa stuktūrās antičigānisma priekšstatu[7] un romafobisku atbruņošanos, sabiedriskas nozīmes saplūšanu un sociāli psiholoģiskās attiecības partnerattiecībās.

 

Bulgārijas “līgavu tirgū”, kur nabadzīgām ģimenēm tiek dota iespēja organizēt finansiāli izdevīgas laulības saviem bērniem.

Līgavas izmaksas - no 5000 līdz 10 000 levu (2200 līdz 4300 mārciņu) - pēdējos gados ir samazinājušās, jo darba vietas ir izzudušas. Un kāzu svinības ir daudz pieticīgākas, ja nauda ir tik ierobežota.

Romu līgavu tirgū Bulgārijā[8]:

Pusaudžu meitenes satikās ar saviem topošajiem vīriem brīvdabas biržā Bulgārijā.

Vietējie to dēvē par “čigānu līgavu tirgu”. Māmiņas pavada arī savas meitas, kuras ģērbjas svētku noskaņās. Mātes jūtas lepnas par to, ka viņu meitas ir sasniegušas vecumu, kurā viņas veiksmīgi spēj ievērot savas sabiedrības tradīcijas.

Bulgārijas līgavu tirgus: kur meitenes tiek pārdotas potenciālajiem vīriem.

Mani naivie centieni dzīvināt komercideju čigānu ietvarā ir svarīgs priekšnoteikums un rosināt pārliecinātību ikvienā Roma cilvēkā. Neatkarīgi viņa statusa, vai invaliditātes, vai sabieriskām domām. Publiska roma biznesa apspriešana ir psihostimulējošs mērķis, kā arī drošības noskaņas radīšana, to starp, iekļaujoša būtība; vienlīdzības un mudināt pārskatīt un izmainīt dzīves prioritātes šo laika perioda skatījumā.

 

Lai paliek pagātne - zināmās proporcionālās devās tā vienmēr turpinās, bet dzīvojam tagad un jāraugās uz lietām vīziju un tehnoloģiju ietvara skatījumā uz priekšu. Vairāk ārpus Latvijas vērojamas roma  reliģiskās aktivitātes, kuros piedalās ļoti daudzi, saņem garīgu atbalstu, socializēšanās iespējas, jaunu attiecību formēšanās, kas rezultējas ģimeņu izveidošanā, un šādu pasākumu organizēšanā, vairāku gadu garumā, nepieciešama reliģisku notikumu izdzīvošanas vajadzība.

Roma Biznesam jākļūst jaunai nākotnes vīzijai, personības iezīmju domāšanas un emocionālam modelim, uz kultūru centrētā pieejā, ļaut pašam noteikt un izvērtēt savas iespējas, un iespēju robežās, turoties radītam čigānu biznesa konceptam, noteikt savus mērķus un tiekties pēc peļņas, kā neatkarīgam individuālam komersantam   roma kultūras konteksta ietērpā. Latvijā šobrīd  Roma Biznesa izpildījumā sastopami Roma mūzikas izpildījumi, privāti vokālo stundu piedāvājumi, sporta vingrinājumi un privāts treneris, arī autors regulāri aktualizē un piedāvā aprūpes un psiholoģiskā atbalsta komercpakalpojumus u.c.

Starta apzīmējums Roma Bizness ir turpinājums kopš senseniem laikiem štelle un štellmanis, kura būtība un uzvedības manieres organiski saglabājušās kopš Padomju laikiem, kad vairāk un brīvāk čigāni varēja organizēt darījumus.

 Tai laikā bieži lietoja arī spekulants nosaukumu, raksturojot tā laika ekonomisko nenoteiktību un vaļību, preču un produktu kvalitāti un dažādas roma  biznesa darbības manipulācijas, komunikatīvās tehnoloģijas uml.

Ir jānolaiž mūsdienu priekškari, lai simboliski iezīmētu mūsdienu Latvijas roma biznesa “nulles” punktu. Latvijas sabiedrībā ienāks roma privātuznemējs vai arī papildinās biznesa etnisko struktūras vides  daudzveidību.

Pastāv zināma pretimnākšana, un ir interesanti secināt, ka darba uzdevumu risināšanas situācijās latvieši un krievi abpusēji ir daudz tolerantāki un iecietīgāki[9], nekā to varam vērot politikas līmenī. Nu jau daudz Roma vidū ir profesionāli mūziķi, skolotāji, sportistu. Šie arī papildinās dažādas nozares Latvijā. Hipotētiski var iedomāties, kad vistuvāk mikrouzņēmumi piemērotāki Roma cilvēkiem, neatkarībai un pašizpausmei. Mikrouzņēmums[10] — individuālais komersants, individuālais uzņēmums, zemnieka vai zvejnieka saimniecība, kā arī fiziskā persona, kas reģistrēta Valsts ieņēmumu dienestā kā saimnieciskās darbības veicējs, ja minētās personas nav reģistrētas pievienotās vērtības nodokļa maksātājas.

Es redzu  lielas  roma biznesa perspektīvas nākotnē. Ir jāveic dažādi pašvērtības, biznesa zināšanu  papildus apgūšana un praktiskās pašiniciatīvas stimulējoši uzlabojumi nākotnē.  

 

..Kādā jaukā dienā uz šo taboru atbrauca tirgonis. Viņš sāka staigāt pa teltīm un runāties ar čigāniem. Pienāca arī tās čigānietes kārta. Tirgonis ieraudzīja čigānpuiku, un acis viņam iezvērojās. Bet jāpasaka — šis čigānēns bija izmanīgs, stiprs un apķērīgs..[11].

         Čigānu Tautas Pasaka  - Burvis un čigāns

Andris Tertats

Roma (čigānu) pētnieks,
psihologs, reģistrēts un sertificēts
veselības un sociālās aprūpes speciālists,
sociālais audzinātājs

students, 4.kursā, konsultanta/terapeita –praktiskās profesionālās zināšanās (Latvijas Transpersonālā Izglītības Institūtā) kopš 2018.gada.

vajadzības gadījumā sazināties:

[email protected]

Skype: andris.tertats3

______________________

[1] Indijā dzimusi norvēģu rakstniece, dažādības vadības eksperte un konsultāciju kompānijas Seema dibinātāja Lovelēna Rihela Brenna (Loveleen Rihel Brenna) https://www.db.lv/zinas/dazadiba-ir-resurss-489199

[2] https://www.uzdevumi.lv/p/kulturologija/11-klase/maksla-un-arhitektura-12065/20-gadsimts-10383/re-c0717622-c93a-430b-ba3b-719113202e1a

[3] Tertats, Andris.   Čigānu etnopsiholoģiskās un etnosociālās tendences Latvijā /    2008       Psiholoģija Mums. - ISSN 1691-0982. - Nr.2 (2008), 4.-7.lpp. : ģīm.

[4] 2.          Silva Omārovs, Cilvēks runā ar cilvēku(saskarsmes psiholoģija),1994

[5] Nr. 5 Romu Psiholoģiskie Jautājumi Čigānu CilvēkKapitāls, Nr. 5 2016. gada septembris, Biļetens, Saiknee & Atveerta

[6] https://worldmarketsdaily.com/2021/08/20/king-of-roma-romania-launches-gyspycoin/

[7] https://www.lsm.lv/raksts/zinas/arzemes/zviedrija-izmekle-romu-registra-skandalu.a66518/

[8] https://www.dailymail.co.uk/news/article-2973659/Inside-Roma-bride-market-Teenage-girls-matched-future-husbands-open-air-exchange-Bulgaria.html

[9] Baltijas Sociālo zinātņu institūtā PhD Brigitas Zepa, Etniskie priekšstati Latvijas biznesā

Agnis Buda Lasāmais žurnāls "Kabinets", 2005.gada Aprīlis

[10] https://likumi.lv/ta/id/215302-mikrouznemumu-nodokla-likums

[11] https://asakas.net/pasakas/citu_tautu_pasakas/ciganu-pasakas/burvis-un-cigans/

Uzmanību!

Pieprasītā sadaļa var saturēt erotiskus materiālus, kuru apskatīšana atļauta tikai pilngadību sasniegušām personām.

Seko mums

Seko līdzi portāla Diena.lv jaunākajām ziņām arī sociālajos tīklos!

Ziņas e-pastā

Saņem Diena.lv aktuālās ziņas e-pastā!


Aktuāli

Idejas, ko dāvināt sievietei dzimšanas dienā

Reizi gadā mēs katrs piedzīvojam īpašu dienu – savu dzimšanas dienu. Šī diena ir sākums un atskaites punkts nākamajam gadam. Līdzīgi kā gadumija, arī dzimšanas diena var būt laiks, kad izvirzīt jaunu...

Reklāmraksti

Vairāk Reklāmraksti